EKO-BIO

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, typu EKO-BIO

Najnowszy i najbardziej zaawansowany produkt firmy EKO-POL. Starannie przemyślany, zaprojektowany i wykonany bez kompromisów. Oczyszczalnie EKO-BIO,  w pełni spełniają przepisy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi… Dz.U. z 2006 nr 137 poz.984), a nawet wymagania prawa przekraczają oferując rewelacyjną jakość oczyszczonej wody.

Można ją  odprowadzać bezpośrednio do istniejących cieków wodnych, studni chłonnych lub na przykład, po prostu, podlewać ogród.

Oczyszczalnie biologiczne produkujemy w trzech standardowych modelach: EKO-BIO 2500 ( nowość! – najniższa cena w Polsce ), EKO-BIO 4000 i EKO-BIO 8000. Każdy model oparty jest o tę samą zasadę działania, lecz przewidziany jest dla różnej ilości uzytkowników. Jesteśmy pewni jakości naszych wyrobów, dlatego jako jedni z nielicznych udzielamy aż 10-cio letniej gwarancji .

Oczyszczalnia typu EKO-BIO, to konstrukcja gdzie w jednym zbiorniku zachodzą procesy beztlenowego (denitryfikacja) i tlenowego (nitryfikacja) oczyszczania ścieków. Oddzielany jest osad i tłuszcze.

1. Komora denitryfikacji – tu odbywa się beztlenowe oczyszczanie ścieków.

2. Komora nitryfikacji – ścieki „podczyszczone” w komorze nitryfikacji, są tu dalej oczyszczane w procesie tlenowym.

3. Komora osadu wtórnego – do której trafia oczyszczona woda.

4. Sterownik i kompresor dozowania powietrza – odpowiada za dostarczenie do oczyszczalni odpowiednich dawek tlenu, w precyzyjnie zaprogramowanych przedziałach czasowych.

5. System napowietrzania złoża aktywnego – dyfuzory uwalniają dozowane powetrze w sposób optymalny dla procesu oczyszczania ścieków.

6. Złoże aktywne – specjalne kształtki, na których namnażają się bakterie, oczyszczające ścieki w procesie tlenowym.

7. System zawrotu osadu wtórnego – dzięki niemu osad, który należy wybierać z oczyszczalni gromadzi się tylko w komorze denitryfikacji – pierwszej.

Niebieskie strzałki pokazują kierunek przemieszczania się ścieków/wody w oczyszczalni, czerwona obrazuje kierunek dozowania tlenu.

 

Poniższa animacja pokazuje schematycznie, jak działa nasza oczyszczalnia EKO-BIO.

Oczyszczalnia działa praktycznie bezobsługowo – wystarczy raz na 9 miesięcy (nie rzadziej, niż raz do roku) wybrać nagromadzony osad.

Oczyszczalnie typu EKO-BIO polecamy szczególnie stosować, gdy:
- brak możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub podłączenie takie jest nieopłacalne,
- brak miejsca na zastosowanie metody tradycyjnej z użyciem drenażu rozsączającego (biologiczne oczyszczalnie typu EKO-ODR),
- nie można zastosować metody tradycyjnej (biologiczne oczyszczalnie typu EKO-ODR) ze względu na wyjątkowo trudne warunki terenowe, bardzo niską przepuszczalność gruntu lub nietypową wodonośność gruntów),
- istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody: ciek wodny, rzeka, rów melioracyjny itp.
- ścieki są okresowo bardziej obciążone zanieczyszczeniami (zakłady przetwórstwa spożywczego, ośrodki wypoczynkowe, bary, restauracje, hotele).

• Oczyszczalnie biologiczne EKO-BIO są całkowicie bezpieczne dla środowiska, w trakcie ich używania do otoczenia nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje.

• Spełniają wszystkie wymogi prawa w zakresie jakości wody wypływającej z oczyszczalni (ścieki oczyszczone w oczyszczalni biologicznej EKO-BIO „zamieniają” się w wodę w II klasie czystości).

• Nasze oczyszczalnie biologiczne można montować w trudnych warunkach gruntowych – np. pod ciągami komunikacyjnymi, w miarę rosnących potrzeb rozbudowywać lub przenosić.

• Użycie naszych oczyszczalni biologicznych EKO-BIO, to jedna z najbardziej uzasadnionych ekonomicznie inwestycji, której koszt zwraca się średnio w ciągu 2 lat użytkowania.

• Nasze produkty posiadają długą, dziesięcioletnią gwarancję producenta, przez co użytkownik zyskuje pewność, bezpieczeństwo i komfort  użytkowania.

• Jako jedni z nielicznych na rynku dajemy pełne wsparcie merytoryczne dla samodzielnej instalacji, na każdym jej etapie.

• Samodzielny montaż nie powoduje utraty gwarancji – jeśli zostanie wykonany zgodnie z naszymi zaleceniami.

Wyboru właściwego modelu możecie Państwo dokonać sami. Wystarczy wiedzieć, że:
  • oczyszczalnia EKO-BIO 2500 przewidziana jest standardowo dla maksimum 5 użytkowników,
  • oczyszczalnia EKO-BIO 4000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 10 użytkowników,
  • oczyszczalnia EKO-BIO 8000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 20 uzytkowników.
  • Przy większej niż 20 liczbie użytkowników, nasza firma proponuje indywidualne rozwiązania, oparte o analizę warunków pracy i potrzeb przyszłego użytkownika. Zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy Państwu w doborze rozwiązania najlepszego dla Waszych potrzeb, możemy również wskazać Autoryzowanego Instalatora z Państwa okolicy, lub wesprzeć wiedzą fachową, jeśli zdecydujecie się Państwo na montaż we własnym zakresie ( samodzielny montaż naszych oczyszczalni, jeśli wykonany jest zgodnie z naszymi zaleceniami NIE POWODUJE UTRATY GWARANCJI! ). Zapraszamy do kontaktu.