Roboty drogowe

Wykonujemy:

-Kompleksową realizację nawierzchni z kostki brukowej betonowej:  place, podjazdy, drogi, chodniki, alejki

-Nawierzchnie z płyt ażurowych MEBA

-Drogi osiedlowe, dojazdowe, place składowe stałe i tymczasowe  z płyt wielootworowych YOMB

-Układanie nawierzchni  z płyt drogowych MON

-Drogi z tłucznia, gruzu mielonego, żwiru

-Budowa dróg gruntowych

-Remonty cząstkowe istniejących dróg i chodników

-Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych po pracach instalacyjnych