EKO-ODR

Ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków typu EKO-ODR z drenażem rozsączającym.

Oczyszczalnie typu EKO-ODR, to najbardziej klasyczne, znane na rynku od lat i niezwykle skuteczne rozwiązanie. W działaniu są bardzo podobne do urządzeń EKO-BIO, z tym że proces beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków odbywa się w wydzielonych sekcjach.  Oczyszczanie beztlenowe zachodzi w osadniku gnilnym, skąd ścieki przechodzą do sekcji nitryfikacji. Tutaj, na drenażu rozsączającym zachodzi proces oczyszczania tlenowego.Dzieje się to  w sposób całkowicie ekologiczny, naturalny i przyjazny dla środowiska. Tak oczyszczona woda przesącza się do naturalnych wód gruntowych, nie stanowiąc już zagrożenia dla ich czystości. Efekt oczyszczania w pełni spełnia przepisy prawa ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi… Dz.U. z 2006 nr 137 poz.984 ).

 

Oczyszczalnie EKO-ODR są bezobsługowe, nie wymagają prądu, a jedyne o czym musi pamiętać użytkownik, to wybranie osadu z osadnika (raz na dwa lata), wyczyszczenie filtra (raz na pół roku) i uzupełnienie bakteri (średnio raz na 1-2 miesięcy).

 

Poniższy rysunek pokazuje schematycznie budowę i zasadę działania ekologicznych typu EKO-ODR. Niebieskie strzałki pokazują kierunek przemieszczania się oczyszczanej wody w zbiorniku, a następnie poprzez pole rozsączające tzw. „drenaż”.

 

1. Sekcja denitryfikacji - osadnik gnilny typu EKO-ODR

2. Sekcja nitryfikacji - drenaż rozsączający

3. Kosz filtracyjny

4. Studzienka rozprowadzająca

5. Rury drenażowe

6. Drenaż rozsączający – żwir

7. Wentylacja niska

 

Oczyszczana woda przepływa pomiędzy poszczególnymi komorami osadnika gnilnego przez trójniki asymetryczne, które wydłużają czas przebywania ścieku w kolejnych komorach – a co za tym idzie podwyższają sprawność całego urządzenia.

Oczyszczalnię ekologiczną typu EKO-ODR polecamy szczególnie stosować, gdy :

- brak możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub podłączenie takie jest nieopłacalne,

- brak jest możliwości doprowadzenia przyłącza elektrycznego w miejsce instalacji, lub doprowadzenie takie jest bardzo kosztowne,

- brak możliwości odprowadzenia oczyszczonej wody do istniejących cieków wodnych, a jednocześnie wodoprzepuszczalność gruntu jest wystarczająca do zastosowania drenażu rozsączającego,

- w miejscu instalacji jest wystarczająca ilość miejsca na zastosowanie drenażu rozsączającego (minimum 3m od drzew, 2m od granicy działki, 30m od studni, maksymalna długość drenażu wynosi 25m),

- ścieki są okresowo bardziej obciążone zanieczyszczeniami (zakłady przetwórstwa spożywczego, ośrodki wypoczynkowe, bary, restauracje, hotele).

• Ekologiczne oczyszczalnie EKO-ODR są całkowicie bezpieczne dla środowiska, w trakcie ich używania do otoczenia nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje.

• Spełniają wszystkie wymogi prawa w zakresie jakości wody wypływającej z oczyszczalni (ścieki oczyszczone w ekologicznej oczyszczalni EKO-ODR ”zamieniają” się w wodę w II klasie czystości).

• Nasze oczyszczalnie ekologiczne można montować w trudnych warunkach gruntowych – np. pod ciągami komunikacyjnymi, w miarę rosnących potrzeb rozbudowywać lub przenosić.

• Użycie naszych ekologicznych oczyszczalni EKO-ODR, to jedna z najbardziej uzasadnionych ekonomicznie inwestycji, której koszt zwraca się średnio w ciągu 2 lat użytkowania.

• Nasze produkty posiadają długą, dziesięcioletnią gwarancję producenta, przez co użytkownik zyskuje pewność, bezpieczeństwo i komfort  użytkowania.

• Jako jedni z nielicznych na rynku dajemy pełne wsparcie merytoryczne dla samodzielnej instalacji, na każdym jej etapie.

• Samodzielny montaż nie powoduje utraty gwarancji – jeśli zostanie wykonany zgodnie z naszymi zaleceniami.

Wyboru właściwego modelu możecie Państwo dokonać sami. Wystarczy wiedzieć, że:

- oczyszczalnia ekologiczna EKO-ODR 2500 przewidziana jest standardowo dla maksimum 5 użytkowników (niezależnie od ilości komór),

- oczyszczalnia ekologiczna EKO-ODR 4000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 10 użytkowników (niezależnie od ilości komór),

- oczyszczalnia ekologiczna EKO-ODR 8000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 20 uzytkowników.

 

Przy większej niż 20 liczbie użytkowników, nasza firma proponuje indywidualne rozwiązania, oparte o analizę warunków pracy i potrzeb przyszłego użytkownika.Zapraszamy do kontaktu z nami . Chętnie pomożemy Państwu w doborze rozwiązania najlepszego dla Waszych potrzeb, możemy również wskazać Autoryzowanego Instalatora z Państwa okolicy, lub wesprzeć wiedzą fachową, jeśli zdecydujecie się Państwo na montaż we własnym zakresie ( samodzielny montaż naszych oczyszczalni, jeśli wykonany jest zgodnie z naszymi zaleceniami NIE POWODUJE UTRATY GWARANCJI! ). Zapraszamy do kontaktu.